การเลือกกล้องที่เหมาะสมกับตัวเอง

Camera-Selection

การเลือกกล้องให้เหมาะสมกับการถ่ายภาพของตนเองเป็นเรื่องสำคัญ แต่ก็ต้องยอมรับด้วยปัจจัยหลายๆ ด้านทำให้การเลือกซื้อไม่ใช่เรื่องง่าย

Read More