การเลือกกล้องที่เหมาะสมกับตัวเอง

Camera-Selection

การเลือกกล้องให้เหมาะสมกับการถ่ายภาพของตนเองเป็นเรื่องสำคัญ แต่ก็ต้องยอมรับด้วยปัจจัยหลายๆ ด้านทำให้การเลือกซื้อไม่ใช่เรื่องง่าย

Read More

ประโยชน์ที่ได้จากอุปกรณ์ขาตั้งกล้อง

Tripod-Benefits-

ขาตั้งกล้องคืออุปกรณ์ส่วนช่วยของกล้องช่างภาพส่วนใหญ่ถ้าหากมีโอกาสเลือกใช้ก็มักจะใช้กัน เราจึงไม่ค่อยแปลกใจเวลาที่เห็นช่างภาพ

Read More